आरती 

 संत संभाजी महाराज  आरती
         आरती संभाजीची !
        पुर्ण ब्रम्ह स्वरूपाची !!
       कामारीच्या जनतेची !
     आस पुरवावी साची !! ध्रृ!!
         गोपीनाथ दत्तकाची !
         सेवा घेऊनीया साची !!
       निजा नंद आनंदाची !
      मुद्गा दिली नातवाची !!१!!
       परंपरा साधुरिती !
       संभाजीचे पाय चित्ती !!
      भक्ती करी मंदिराची !
      अखंतीत भागवताची !!२!!
     चैत्र मासी आष्टमीला !
     प्रति वर्षी होतो काला !!
     लाही त्या भक्ती भाऊची
    आरती गाऊ श्री संताची !! ३ !!